Dit Vand

Drikkevands hårdhed   9
fra Aale Vandværk

Drikkevands hårdhed

Hårdt drikkevand medfører tilkalkning af elkedler, vaskemaskiner og toiletter og øger forbruget af vaske- og rengøringsmidler. Hårdt drikkevand er derfor dårligt for miljøet og den enkelte borger får ekstra udgifter pga. udfældninger af kalk, der forkorter levetid for rør og maskiner.

Hårdhed

Hårdhed [°dH] Inddeling i Danmark

  • 0–4      Meget blødt
  • 4–8      Blødt
  • 8–12    Middelhårdt
  • 12–18  Temmelig hårdt
  • 18–24  Hårdt
  • 24–30  Meget hårdt
  • 30        Særdeles hårdt