Forsyningssikkerhed og beredskab

Aale Vandværk a.m.b.a. har i efteråret 2021 fået foretaget prøve boring efter et nyt vand reservoir i nærheden af Mindestenen i Mattrup Skov.
Prøve boringen er gået godt, idet man efter ca. 3 uger har konstateret tilstrækkelige mængder vand på stedet, ligesom de efterfølgende udtagne vandprøver har været tilfredsstillende.

Det er herefter planen, at der fra denne nye boring føres en ledning ned til vort vandværk på Vestergårdsvej, og her tilsluttes det eksisterende ledningsnet.

Når dette arbejde er tilendebragt, vil værket derfor kunne levere vand samtidig eller enkeltvis fra 2 helt separate boringer fra 2 forskellige vandlommer.

Værket håber derved, at kunne imødegå såvel de forsynings- som beredskabsmæssige udfordringer, der måtte opstå i fremtiden.